...
ע | ¼ | Ϊҳ | ղ
Ƭ
 • Ա
 • ¿
 • QQţ32560799
 • Email32560799@qq.com
 • ǩ ޾Խֹƣ
˭
ͳ
  ־:10 ƪ
  ظ:2
  :0
  ־Ķ:8023 ˴
  ܷ:166740 ˴
дҳ >> 鿴adminIJ
[2011/9/6 16:19:43|by:admin]

һ

٤Ү ڭ д Ӿɪ Ӳ F@ ֪ ᆪɮ٤ ¬޺F ¬ನ Ɇo٤ ¬٤F ٤ ײ ɪ ϤҮ Ү ӆɪ Შū ҆ڭ ڭ涆Ħ ްφڭĦ ӆҮ ٤ŵ ӆҮ Ħ ҹҮ ٤ŵ džҰҮ ĦڭĽӆ ϤɆoҮ ٤ŵ ĦڭȆҮ ؆o٤ ӆȆҮ Ŀ ʬĦ Ϥ Ħo٤ ϤɆoҮ ٤ŵ ٤FㆪҮ ްͷĦㆪҮ ް^ㆪҮ ĦㆪҮ ٤^ㆪҮ ٤ŵ ۆo 䆪 ڭ^Ү F٤Ү ٤ŵ ްֶҮ F٤Ү ڭ Ү ٤ŵ ۻ@Ү F٤Ү ڭ Ү ٤ŵ @ɳ^Ү ¬oҮ ㆪņ^Ү F٤Ү ٤ŵ ʦѶ ^Ү F٤Ү ڭ Ү ٤ŵ ἦҰĸҷ F٤Ү ڭ Ү ٤ŵ Ǽ^Ү F٤Ү ڭ Ү ư Ɇo ٤Ŷ ٤ɪ ްņӵ ㆪ熪 ҆ڭ Ɇڭ Ȇڭ φѵҮ ߳ Ȇ ܆o oҮ ҆o Ŀ ͻɪ ͻϤ ʧ Ɇڭڭ^ Ɇo ɪ Dzɲ^ Ɇo ɪ ĦڭɆڭ^ Ɇo ᶼ ņ^ ͻϤ ɳ Ϥ Ȇ^ ㆪӶ߆ Ħڭㆪս Ħڭ Ħڭ^ Ħڭ˰^ņ Ħڭφӆ Ϥ oҮ o֪ ^Ү ^Ħ ᇴ ^ƺǰ Ħ ㆪʶ ^ó ᆪ ȶ @ Ӷ Ħ Ħڭ˰ oҮ Ħڭņㆪ ^Ɇ ^Ħo ӆo ^ Ү Ǭ Ħo ĸɆF @ oҮ ҹ ɪ Ħ ^ Ȳ ^ ^ ˰ Ħ ɲʬ ĵ ĸӆ ɒ @ ӡôôд

ڶ

(ţ) oɪҒ Ϥ ٤ɪ (ţ)Ӻ հ (ţ)Ӻ Ϥ (ţ)Ӻ ɪҮ Ɇ (ţ)Ӻ ҩ Ȇɲ ҆ڭ^ ڱɆ (ţ)Ӻ ߶ ʬ ҆ڭ ڭ ڱdž (ţ)Ӻ ٤ ٤ɪ ^o Ħڭڭ ڭ҆oɳ ֪ڭ ņo Ħڭ^ӆ ۆo 膪 (ţ) Ϥ Ŷ ôô ӡôôд

^ҹ ҹ ҹ ҹ ɳҹ ҹ ņɆҹ ͻɪҹ ҹ Ȇ ܆oҹ ӆᲿֽ ٤ҹ چŶҹ ^̳ҹ ٤ҹ ҹ ղҹ ҩ҆ڭ ˽҆ڭ φo҆ڭ ڽ҆ڭ ҆ڭ ̲҆ڭ ǽ҆ڭ 岹ǽ҆ڭ ϤǬȽ҆ڭ ϤĦ҆ڭ ̴Ħӽ҆ڭ ҹ҆ڭ oŵ۽҆ڭ ڭo ڭo ؆ڭo æڭo ڭo Ħ^ڭo ^ڭoŮ ӱȶڭo ڭo Ŷڭo ڭoŮ ʶڭoŮ @ Ž҆ڭ ҹ^_ҹּҹ oφo ҹ^_ҹּҹ o ҹ^_ҹּҹ Ħڭҹ ӆo ҹ^_ҹּҹ džҹo ҹ^_ҹּҹ ٤o ҹ^_ҹּҹ ĦڭȆ Ħo٤o ҹ^_ҹּҹ Ȳoo ҹ^_ҹּҹ ^ҮɆĦɆ ņ涴o ҹ^_ҹּҹ ͆o ҹ^_ҹּҹ oo֪ Ӽɳ ٤ ҹo ҹ^_ҹּҹ ǽᆪŒo ҹ^_ҹּҹ ޺o ҹ^_ҹּҹ ٤o ҹ^_ҹּҹ ^ ҹҹ ȵذo ҹ^_ҹּҹ ٤ ӡôôд

Ļ

٤ ޴ⶼ Ϥdž Ϥ jۆo ʲʲ ӆӆ ƵӆƵӆ _Ӳ_ (ţ)(ţ) ڭ IJҮ ڭ ņ ؆ ӆ @ ٤ ҩ Ǭű ŲDZ 岹DZ ͻ׵۱ ͻɬ ɪ۱ ʲņo ŰϤĦ ᆪŒ ŵصۼ ĦӼ̱ Ү ^ҹɆ ĦɆ ņӼ ҹچo ߶ ^ Ħo ҹ ı ĦڭVȆo ^Ɇҹ Ȇ^Ү ĦڭȆҹ ĦڭĩoȒ Ɇoҹ ɪҷ ڭIJҷ ҷ ĦڭɆoҷ Ɇ̴ҷ oҷ oҷ IJҷ ߆oҷ Ȱoҷ Ŀʶ ʬĦ ˽ҷ ݼ д ôôӡôôд

ͻɪʶ ĩoʶ ^ڭ ٤ڭ ؆ڭ ڭ Ħ^ڭ ^ڭ ӱѶڭ ҹڭ Ǭڭ ʷڭ Ćڭ дڭ 㲨ʶ ͻɪʶ ӆʶ ҩ҆ڭ ɲ涽҆ڭ ҆ڭ ڽ҆ڭ ҆ڭ ̲҆ڭ ϤǬӽ҆ڭ Ħӽ҆ڭ ҹ҆ڭ Ħ҆ڭ լ ҆ڭ o۽҆ڭ ^Ƚ҆ڭ ҆ڭ ӆ ѵȽ҆ڭ Ž҆ڭ ǬȲ҆ڭ ʲܧ ׹ҩ ҩ ͻ ʲ Ħʲ ǵ ɪ ʲ ҇ ĩ@ƽ 粇ǯ Ŀ҇ǯ Ɇoͻǯ ҆ڭ ɒ oҹ ĩô φo ɪ ӆ ֪ Ϥ ٤ Ϥ 涷٤ ㆪ٤ F ʲņ ͻ ͇֪ · ㇴ ڭ٤ ɳ Ɇ ɳ ĩ@F Ȇ ܆o цoɪ Ǿㆪ٤ ҆oҩ ۻ ĩ ͵ @ Ϥj Ħڭ^ ɪ Ħڭ ҹͻ ^ Ү ȇ ȇ ㆪ ȇ Fֶ @^ӆo ^ (ţ) ɯڭ

ƴ

עδУԣο

һ

(001)n mó sà dá tus qié du y là h dìsn mio sn pú tuó xi

 

٤Үڭۣд

 

(002) n mó sà dá tufó tuó jù zh sè ní shn

 

Ӿɪ

(003)n mó sà póbó tuó bó dìsà duò pí bì

 

ţӲأF@

 

(004)n mó sà du nánsn mio sn pú tuójù zh nán

 

ϣӣ֪

 

(005)su sh là pó jisng qié nán

 

ᆪȣɮ٤

 

(006)n mó lú j luó hàn duò nán

 

¬޺

 

(007)n mó s lú du b nuó nán

 

¬ನ

 

(008)n mó su jié l tuó qié mí nán

 

Ɇo٤

 

(009)n mó lú j sn mio qié duò nán

 

¬٤

 

(010)sn mio qié b làd b du nuó nán

 

٤ײ

 

(011)n mó tí pó lí sè nn

 

ɪ

 

(012)n mó x tuó ypí dì ytuó là lí sè nn

 

ϤҮҮӆɪ

 

(013)sh b núji là hsu h su là mó tu nán

Შū҆ڭڭ涆Ħ

 

(014)n mó bá là h mó ní

 

ްφڭĦ

 

(015)n mó yn tuó là y

 

ӆҮ

 

(016)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(017)lú tuó là y

 

ӆҮ

 

(018)w mó b dì

 

Ħ

 

(019)su x yè y

 

ҹҮ

 

(020)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(021)nuó là y ná y

 

džҰҮ

 

(022)pán zh mó hsn mù tuó là

 

ĦڭĽӆ

 

(023)n mó x jié l du y

 

ϤɆoҮ

 

(024)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(025)mó h ji là y

 

ĦڭȆҮ

 

(026)dì l b là nuó qié là

 

؆o٤

 

(027)pí tuó làb ná ji là y

 

ӆȆҮ

 

(028) dì mù dì

 

Ŀ

 

(029)sh mó sh nuó nípó x ní

 

ʬĦ࣮Ϥ

 

(030)mó dá l qié ná

 

Ħo٤

 

(031)n mó x jié l du y

 

ϤɆoҮ

 

(032)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(033)du tu qié duò jù là y

 

٤FㆪҮ

 

(034)n mó b tóu mójù là y

 

ްͷĦㆪҮ

 

(035)n mó bá shé làjù là y

 

ް^ㆪҮ

 

(036)n mó mó ní jù là y

 

ĦㆪҮ

 

(037)n mó qié shé jù là y

 

٤^ㆪҮ

 

(038)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(039)dì l chásh là x nuó

 

ۆo裮䆪

 

(040)b là h là ná là shé y

 

ڭ^Ү

 

(041)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(042)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(043)n mó mí du pó y

 

ްֶҮ

 

(044)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(045) là h dì

 

ڭ

 

(046)sn mio sn pú tuó y

 

Ү

 

(047)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(048) chú pí y

 

ۻ@Ү

 

(049)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(050) là h dì

 

ڭ

 

(051)sn mio sn pú tuó y

 

Ү

 

(052)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(053)pí sh shé y jù lú fèi zhù l y

 

@ɳ^Ү¬oҮ

 

(054)b là pó là shé y

 

ㆪņ^Ү

 

(055)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(056)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(057)sn b sh bì du

 

ʦѶ

 

(058)sà lián nà làlà shé y

 

 

(059)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(060) là h dì

 

ڭ

 

(061)sn mio sn pú tuó y

 

Ү

 

(062)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(063)sh j ym nà yè

 

ἦҰĸҷ

 

(064)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(065) là h dì

 

ڭ

 

(066)sn mio sn pú tuó y

 

Ү

 

(067)n mó pó qié pó dì

 

٤ŵ

 

(068)là dá nuój d là shé y

 

ǣ^Ү

 

(069)duò tu qié du y

 

F٤Ү

 

(070) là h dì

 

ڭ

 

(071)sn mio sn pú tuó y

 

Ү

 

(072)dì piáon mó sà jié l du

 

ưɆo

 

(073)yì tán pó qié pó du

 

٤Ŷ

 

(074)sà dá tuqié d sè ní shn

 

٤ɪ

 

(075)sà dá dub dá lán

 

 

(076)n mó pó là shì dn

 

ްņӵ

 

(077)b là dì yáng qí là

 

ㆪ熪

 

(078)sà là pó bù duji là h

 

Ų࣮҆ڭ

 

(079)ní ji là hjié ji là h ní

 

҆ڭȆڭ

 

(080)bá là bì dì ychì tuó n

 

φѵҮ߳

 

(081) ji là mì l zhù

 

Ȇ܆o

 

(082)b l dá là yníng ji l

 

oҮ҆o

 

(083)sà là pópán tuó nuómù ch ní

 

ţǣĿ

 

(084)sà là pót sè zhà

 

ţͻɪ

 

(085)t x fáb nuó n fá là ní

 

ͻϤ㷥

 

(086)zh d là sh dì nán

 

ʧ

 

(087)jié là hsu h sà là ruò shé

 

Ɇڭڭ^

 

(088)pí du bngsu nuó jié l

 

Ɇo

 

(089) sè zhà bng sh dì nán

 

ɪ

 

(090)nuó ch chà dá là ruò shé

 

Dzɲ^

 

(091)b là sà tuó nuó jié l

 

Ɇo

 

(092) sè zhà nán

 

ɪ

 

(093)mó h jié là h ruò shé

 

Ħڭ҆ڭ^

 

(094)pí du bngsà nuó jié l

 

Ɇo

 

(095)sà pó sh d lú n pó là ruò shé

 

ᶼņ^

 

(096)h lán t x fánán zh nuó sh ní

 

ͻϤ

 

(097)bì sh shx dá là

 

ɳᣮϤ

 

(098) jí níw tuó ji là ruò shé

 

ᣮȆ^

 

(099) b là shì du jù là

 

ㆪӶ߆

 

(100)mó h b là zhàn chí

 

Ħڭㆪս

 

(101)mó h dié du

 

Ħڭ

 

(102)mó h dì shé

 

Ħڭ^

 

(103)mó h shuì du shé pó là

 

Ħڭ˰^ņ

 

(104)mó h bá là pán tuó là pó x n

 

Ħڭφӆ.Ϥ

 

(105) l y du là

 

 

(106)pí l jù zh

 

 

(107)shì pó pí shé y

 

 

(108)bá shé làmó l d

 

 

(109)pí sh lú du

 

 

(110)bó téng wng ji

 

 

(111)bá shé làzhì h nuó zh

 

^ƺǰ

 

(112)mó là zhì pób là zhì du

 

Ħţㆪʶ

 

(113)bá shé là chàn chí

 

 

(114)pí sh là zh

 

 

(115)shàn du shpí tí pób shì du

 

ȶᣮ@ţӶ

 

(116)s mó lú b

 

Ħ

 

(117)mó h shuì du

 

Ħڭ˰

 

(118) l y du là

 

 

(119)mó h pó là b là

 

Ħڭņㆪ

 

(120)bá shé làshng jié là zhì pó

 

^̽҆

 

(121)bá shé là jù mó l

 

^Ħo

 

(122)jù lán tuó l

 

ӆo

 

(123)bá shé làh sà du zh

 

^

 

(124)pí dì yqián zh nuómó l ji

 

ҮǬǣĦo

 

(125)k s mpó jié là duò nuó

 

ĸɆ

 

(126)pí lú zh nuó jù l y

 

@ǾoҮ

 

(127)yè là tú sè ní shn

 

ҹɪ

 

(128)pí zh lán pómó ní zh

 

ţĦ

 

(129)bá shé làji nuó ji b là pó

 

 

(130)lú shé nuó bá shé làdùn zhì zh

 

^ǰ^

 

(131)shuì du zhji mó là

 

˰ڣĦ

 

(132)chà sh shb là pó

 

ɲʬ

 

(133)yì dì yí dì

 

ĵ

 

(134)m tuó là jié ná

 

ĸӆɒ

 

(135)su pí là chàn

 

@

 

(136)jué fàn d

 

 

(137)yìn tù nuómó mó xi

 

ӡǣôôд

ڶ

(138)w xn

 

[*ţ]

 

(139)l sè ji ná

 

oɪҒ

 

(140)b là sh x du

 

Ϥ

 

(141)sà dá tuqié d sè ní shn

 

٤ɪ

 

(142)h xn

 

[*ţ]

 

(143)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(144)zhn pó nuó

 

հ

 

(145)h xn

 

[*ţ]

 

(146)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(147)x dn pó nuó

 

Ϥ

 

(148)h xn

 

[*ţ]

 

(149)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(150)b là sè dì ysn b chná jié là

 

ɪҮ森Ɇ

 

(151)h xn

 

[*ţ]

 

(152)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(153)sà pó yào chh là chà su

 

ҩ森Ȇɲ

 

(154)ji là h ruò shé

 

҆ڭ^

 

(155)pí téng bngsà nuó jié là

 

ڱɆ

 

(156)h xn

 

[*ţ]

 

(157)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(158)zh d làsh d nán

 

߶ʬ

 

(159)ji là hsu h sà là nán

 

҆ڭڭ

 

(160)pí téng bngsà nuó là

 

ڱdž

 

(161)h xn

 

[*ţ]

 

(162)d lú yng

 

¬Ӻ

 

(163)là ch

 

 

(164)pó qié fàn

 

٤

 

(165)sà dá tuqié d sè ní shn

 

٤ɪ

 

(166)b là din shé jí l

 

^o

 

(167)mó h su h sà là

 

Ħڭڭ

 

(168)bó shù su h sà làshì l sh

 

ڭ҆oɳ

 

(169)jù zh su h sà ní dì lí

 

֪ڭ[*]

 

(170) bì tí shì pó l du

 

ņo

 

(171)zhà zhà yng ji

 

 

(172)mó h bá shé lú tuó là

 

Ħڭ^ӆ

 

(173)dì l pú pó nuó

 

ۆo

 

(174)màn chá là

 

 

(175)w xn

 

[*ţ]

 

(176)su x dì bù pó d

 

Ϥ۱Ŷ

 

(177)mó mó

 

ôô

 

(178)yìn tù nuó mó mó xi

 

ӡôôд

(179)là shé pó yè

 

 

(180)zh là bá yè

 

ҹ

 

(181) qí ní pó yè

 

 

(182)w tuó ji pó yè

 

ҹ

 

(183)pí sh pó yè

 

ɳҹ

 

(184)sh sà du là pó yè

 

ҹ

 

(185)pó là zhuó jié là pó yè

 

ņɆҹ

 

(186)t sè ch pó yè

 

ͻɪҹ

 

(187) sh n pó yè

 

ҹ

 

(188) ji làmì l zhù pó yè

 

Ȇ܆oҹ

 

(189)tuó luó ní bù mí jiànb qié b tuó pó yè

 

ӆᲿֽ٤ҹ

 

(190)w là ji pó du pó yè

 

چŶҹ

 

(191)là shé tán chá pó yè

 

^̳ҹ

 

(192)nuó qié pó yè

 

٤ҹ

 

(193)pí tiáo dá pó yè

 

ҹ

 

(194)s b là ná pó yè

 

ղҹ

 

(195)yào ch ji là h

 

ҩ҆ڭ

 

(196)là ch sji là h

 

˽҆ڭ

 

(197)bì l duji là h

 

φo࣮҆ڭ

 

(198)pí sh zhji là h

 

ڣ҆ڭ

 

(199)bù du ji là h

 

҆ڭ

 

(200)ji pán chaji là h

 

̲裮҆ڭ

 

(201)b dn nuóji là h

 

ǣ҆ڭ

 

(202)ji zhà b dn nuóji là h

 

岹ǣ҆ڭ

 

(203)x qián dùji là h

 

ϤǬȣ҆ڭ

 

(204) b x mó làji là h

 

ϤĦ҆ڭ

 

(205)w tán mó tuóji là h

 

̴Ħӣ҆ڭ

 

(206)ch yè ji là h

 

ҹ҆ڭ

 

(207)x l pó dìji là h

 

oŵۣ҆ڭ

 

(208)shè du h l nán

 

ڭo

 

(209)ji pó h l nán

 

ڭo

 

(210)lú dì làh l nán

 

؆ڭo

 

(211)máng su h l nán

 

æڭo

 

(212)mí tuó h l nán

 

ڭo

 

(213)mó shé h l nán

 

Ħ^ڭo

 

(214)shé du h l n

 

^ڭoŮ

 

(215)shì b du h l nán

 

ӱȶڭo

 

(216)pí du h l nán

 

ڭo

 

(217)pó du h l nán

 

Ŷڭo

 

(218) sh zh h l n

 

.ڭoŮ

 

(219)zhì du h l n

 

ʶڭoŮ

 

(220)dì shn sà pí shn

 

@

 

(221)sà pó ji là h nán

 

Ž҆ڭ

 

(222)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

Ү^ҹ

 

(223)j là yè mí

 

ҹ

 

(224)b l bá là zh jiqì l dn

 

oφȣo

 

(225)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(226)j là yè mí

 

ҹ

 

(227)chá yn níqì l dn

 

ᣮo

 

(228)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(229)j là yè mí

 

ҹ

 

(230)mó h b sh b dá yè

 

Ħڭҹ

 

(231)lú tuó làqì l dn

 

ӆo

 

(232)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(233)j là yè mí

 

ҹ

 

(234)nuó là yè náqì l dn

 

džҹo

 

(235)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(236)j là yè mí

 

ҹ

 

(237)dá du qié lú chá xqì l dn

 

٤o

 

(238)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(239)j là yè mí

 

ҹ

 

(240)mó h ji làmó dá l qié náqì l dn

 

ĦڭȆĦo٤o

 

(241)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(242)j là yè mí

 

ҹ

 

(243)ji b l jiqì l dn

 

Ȳoȣo

 

(244)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(245)j là yè mí

 

ҹ

 

(246)shé yè jié làmó dù jié là

 

^ҹɆĦɆ

 

(247)sà pó là tu su dá nuóqì l dn

 

ņ涴ǣo

 

(248)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(249)j là yè mí

 

ҹ

 

(250)zh du làpó qí nqì l dn

 

͆㣮o

 

(251)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(252)j là yè mí

 

ҹ

 

(253)pí l yángqì l zh

 

oo֪

 

(254)nán tuó j sh làqié ná b dì

 

Ӽɳ٤

 

(255)su x yèqì l dn

 

ҹo

 

(256)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(257)j là yè mí

 

ҹ

 

(258)nuó ji nuósh là pó náqì l dn

 

ǽǣᆪŒo

 

(259)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(260)j là yè mí

 

ҹ

 

(261) luó hànqì l dn pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

޺oҹ^ҹ

 

(262)j là yè mí

 

ҹ

 

(263)pí du là qiéqì l dn

 

٤o

 

(264)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(265) j là yè mí bá shé là b n

 

ҹְ^

 

(266)jù x yèjù x yè

 

ҹҹ

 

(267)ji dì b dìqì l dn

 

ȵذۣo

 

(268)pí tuó yè shéchn tuó yè mí

 

ҹ^ҹ

 

(269)j là yè mí

 

ҹ

 

(270)là ch wng

 

 

(271)pó qié fàn

 

٤

 

(272)yìn tù nuómó mó xi

 

ӡǣôôд

Ļ

(273)pó qié fàn

 

٤

 

(274)sà dá dub dá là

 

 

(275)n mó cuì d dì

 

޴ⶼ

 

(276) x dunuó là là ji

 

Ϥ࣮dž

 

(277)b là póx p zhà

 

ţϤ

 

(278)pí ji sà dá dub dì l

 

࣮ۆo

 

(279)shí fó làshí fó là

 

ʲʲ

 

(280)tuó là tuó là

 

ӆӆ

 

(281)pín tuó làpín tuó làchn tuó chn tuó

 

ƵӆƵӆ

 

(282)h xn

 

[*ţ]

 

(283)h xn

 

[*ţ]

 

(284)pàn zhà

 

 

(285)pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà

 

 

(286)su h

 

ڭ

 

(287)x x pàn

 

 

(288) móu ji y pàn

 

IJҮ

 

(289) b làtí h du pàn

 

ڭ

 

(290)pó là b là tuó pàn

 

ņ

 

(291) sù làpí tuó làb ji pàn

 

؆ӆ

 

(292)sà pó tí pí bì pàn

 

@

 

(293)sà pó nuó qié bì pàn

 

٤

 

(294)sà pó yào ch bì pàn

 

ҩ

 

(295)sà pó qián tà pó bì pàn

 

Ǭű

 

(296)sà pó b dn nuó bì pàn

 

ŲDZ

 

(297)ji zhà b dn nuó bì pàn

 

岹DZ

 

(298)sà pó t láng zh dì bì pàn

 

ͻ׵۱

 

(299)sà pó t sè b líqì sè dì bì pàn

 

ͻɬ[*]ɪ۱

 

(300)sà pó shí pó lí bì pàn

 

ʲ

 

(301)sà pó b x mó lí bì pàn

 

ŰϤô[*]

 

(302)sà pó sh là pó ná bì pàn

 

ᆪŒ

 

(303)sà pó dì dì j bì pàn

 

ŵصۼ

 

(304)sà pó dá mó tuó jì bì pàn

 

ĦӼ̱

 

(305)sà pó pí tuó ylà shì zh lí bì pàn

 

Ү[*]

 

(306)shé yè jié làmó dù jié là

 

^ҹɆĦɆ

 

(307)sà pó là tu su tuó j bì pàn

 

ņӼ

 

(308)pí dì yèzh l bì pàn

 

ҹچo

 

(309)zh d làfù qí n bì pàn

 

߶

 

(310)bá shé làjù mó l

 

^Ħo

 

(311)pí tuó yèlà shì bì pàn

 

ҹı

 

(312)mó h b là dng yángyì qí l bì pàn

 

Ħڭ򣮁VȆo

 

(313)bá shé làshng jié là yè

 

^Ɇҹ

 

(314)b là zhàng qílà shé y pàn

 

ȣ^Ү

 

(315)mó h ji là yè

 

ĦڭȆҹ

 

(316)mó h mò dá l ji ná

 

ĦڭĩoȒ

 

(317)n mó su jié l du yè pàn

 

Ɇoҹ

 

(318)bì sè ná pí yè pàn

 

ɪҷ

 

(319)bó là h móu ní yè pàn

 

ڭIJҷ

 

(320) qí ní yè pàn

 

ҷ

 

(321)mó h jié l yè pàn

 

ĦڭɆoҷ

 

(322)jié là tán chí yè pàn

 

Ɇ̴ҷ

 

(323)miè dá l yè pàn

 

 

(324)lào dá l yè pàn

 

 

(325)zh wén chá yè pàn

 

IJҷ

 

(326)jié luó là dá l yè pàn

 

߆oҷ

 

(327)ji b l yè pàn

 

Ȱoҷ

 

(328) dì mù zhì duji sh mó sh nuó

 

Ŀʶ࣮ʬĦ

 

(329)pó s n yè pàn

 

˽ҷ

 

(330)yn jí zhì

 

ݼ

 

(331)sà du pó xi

 

д

 

(332)mó mó yìn tù nuó mó mó xi

 

ôôӡôôд

(333)t sè zhà zhì du

 

ͻɪʶ

 

(334) mò dá l zhì du

 

ĩoʶ

 

(335)w shé h là

 

 

(336)qié pó h là

 

٤ڭ

 

(337)lú dì là h là

 

؆ڭ

 

(338)pó su h là

 

ڭ

 

(339)mó shé h là

 

Ħ^ڭ

 

(340)shé du h là

 

 

(341)shì bì du h là

 

ӱѶڭ

 

(342)bá lüè yè h là

 

ҹڭ

 

(343)qián tuó h là

 

Ǭڭ

 

(344)bù sh b h là

 

ʷڭ

 

(345)p là h là

 

Ćڭ

 

(346)pó xi h là

 

дڭ

 

(347)b b zhì du

 

㲨ʶ

 

(348)t sè zhà zhì du

 

ͻɪʶ

 

(349)lào tuó là zhì du

 

ӆʶ

 

(350)yào ch ji là h

 

ҩ҆ڭ

 

(351)là chà suji là h

 

ɲ涣҆ڭ

 

(352)bì lí duji là h

 

[*]࣮҆ڭ

 

(353)pí sh zhji là h

 

ڣ҆ڭ

 

(354)bù du ji là h

 

҆ڭ

 

(355)ji pán chaji là h

 

̲裮҆ڭ

 

(356)x qián tuóji là h

 

ϤǬӣ҆ڭ

 

(357)w dá mó tuóji là h

 

Ħӣ҆ڭ

 

(358)ch yè ji là h

 

ҹ҆ڭ

 

(359) b sà mó làji là h

 

Ħ҆ڭ

 

(360)zhái q géchá qí níji là h

 

լРᣮ҆ڭ

 

(361)l fó dìji là h

 

oۣ҆ڭ

 

(362)shé mí jiji là h

 

^ȣ҆ڭ

 

(363)sh jù níji là h

 

ᣮ҆ڭ

 

(364)lo tuó là nán dì jiji là h

 

ӆѵȣ҆ڭ

 

(365) lán póji là h

 

ţ҆ڭ

 

(366)qián dù b níji là h

 

ǬȲᣮ҆ڭ

 

(367)shí fá làyn ji x ji

 

ʲܧ

 

(368)zhuì dì yào ji

 

׹ҩ

 

(369)dá lí dì yào ji

 

[*]ҩ

 

(370)zh t tu ji

 

ͻ

 

(371)ní tí shí fá làbì shn móshí fá là

 

ʲĦʲ

 

(372)bù d ji

 

 

(373)bí d ji

 

ǵ

 

(374)shì lì sè mì ji

 

ɪ

 

(375)su n b dì ji

 

 

(376)sà pó shí fá là

 

ʲ

 

(377)shì lú jí dì

 

҇

 

(378)mò tuó pí dá lú zhì jiàn

 

ĩ@ƽ

 

(379) q lú qián

 

粇ǯ

 

(380)mù qié lú qián

 

Ŀ҇ǯ

 

(381)jié l t lú qián

 

Ɇoͻǯ

 

(382)ji là hji lán

 

҆ڭ

 

(383)jié ná sh lán

 

ɒ

 

(384)dàn du sh lán

 

 

(385)qì l yè sh lán

 

 

(386)mò mò sh lán

 

ĩô

 

(387)bá l shì pó sh lán

 

φo

 

(388)bì lì sè zhà sh lán

 

ɪ

 

(389)w tuó là sh lán

 

ӆ

 

(390)jié zh sh lán

 

֪

 

(391)bá x dì sh lán

 

Ϥ

 

(392)w lú sh lán

 

 

(393)cháng qié sh lán

 

٤

 

(394)h x du sh lán

 

Ϥ

 

(395)bá tuó sh lán

 

 

(396)su fáng yàng qiéb là zhàng qié sh lán

 

涷٤ㆪ٤

 

(397)bù du bì duò chá

 

Ѷ߲

 

(398)chá qí níshí pó là

 

ᣮʲņ

 

(399)tuó t lú jijiàn du lú jí zhpó lù du pí

 

ͻȣ͇֪·

 

(400)sà b lú h líng qié

 

ㇴڭ٤

 

(401)sh sh dá là su nuó jié là

 

ɳɆ

 

(402)pí sh yù ji

 

ɳ

 

(403) qí níw tuó ji

 

 

(404)mò là pí là jiàn duò là

 

ĩ@F

 

(405) ji là mì l dudá lin bù ji

 

Ȇ܆oͣ

 

(406)dì lì là zhà

 

 

(407)bì l sè zhì ji

 

цoɪ

 

(408)sà pó nuó jù là

 

Ǿㆪ

 

(409)sì yn qié bìji là l yào chdá là chú

 

٤ף҆oҩ森ۻ

 

(410)mò là shìfèi dì shnsu pí shn

 

ĩӣ͵̣@

 

(411)x dá dub dá là

 

Ϥ࣮

 

(412)mó h bá shé lú sè ní shn

 

Ħڭ^ɪ

 

(413)mó h b lài zhàng qí lán

 

Ħڭ

 

(414)yè b t tuósh yù shé nuó

 

ҹͻӣ^

 

(415)biàn dá lí ná

 

[*]

 

(416)pí tuó ypán tán ji lú mí

 

Үȇ

 

(417)dì shpán tán ji lú mí

 

⣮ȇ

 

(418)b là pí tuópán tán ji lú mí

 

ㆪӣȇ

 

(419)duò zhí tu

 

ֶ

 

(420)n

 

 

(421) nuó lí

 

[*]

 

(422)pí sh tí

 

 

(423)pí là bá shé là tuó l

 

@^ӆo

 

(424)pán tuó pán tuó n

 

 

(425)bá shé làbàng ní pàn

 

^

 

(426)h xn d lú yin pàn

 

[*ţ]

 

(427)su pó h

 

ɯڭ

ǩ     Ķ(535) | ظ(0)
һƪ:û
һƪ:ʫ裩